7. априла 2012.

Šta je dobar Web sajt?

Globalizacija, razvoj interneta i telekomunikacija su uticali na privredu svuda u svetu. Prisustvo na internetu danas je postalo jedan od presudnih faktora uspeha na tržištu, bez […]
2. августа 2013.

Da li je Vašoj firmi poreban Web sajt?

Danas hteli mi da priznamo ili ne internet je polazna tačka da se dođe do neke informacije, pa tako i Vaši korisnici usluga, saradnici, poslovni partneri […]